‪...‬טוען
 

בקשות לפרסום

 

באתר אבטליון, ניתן לגורמים חיצוניים או תושבי הישוב לעלות בקשות לפרסום בתנאי שתוכנם נותן מענה לשירות לתושבי הישוב.

הפרסומים יאושרו לאחך בדיקה.

די בפעם אחת להגיש בקשה.
דחיה בקשה הינה סופית ולא ניתנת לבדיקה נוספת.

על המפרסמים לעמוד בתנאי הנ’‘ל.

תודה  על שיתוף הפעולה. 

לחץ ללינק כדי לכתוב בקשת הפרסום